Engelsk
Norsk

Finansiell portefølje

J.B. Ugland Holding AS er ansvarlig for styringen av konsernets likvide midler, og disse danner et mangfoldig spekter av investeringer. 

Den finansielle porteføljen består i hovedsak av fixed income og børsnoterte aksjer.  Vi arbeider tett med vårt datterselskap, Lux Nordic Wealth Management S.A., på de fleste fixed income investeringer. I tillegg til Lux Nordic Wealth Management arbeider vi sammen med en rekke profesjonelle rådgivere innen denne sektoren.

Vi har også gjort en rekke investeringer i London baserte Privat Equity Funds. I tillegg, har vi fra tid-til-tid investert direkte i mindre unoterte selskaper.

Potensielle forpliktelser i mindre venture – investeringer vurderes og gjennomføres gjennom følgende selskaper hvor J.B. Ugland Holding AS er aksjonær: Teknova InvestCoventure og Skagerak Venture Capital.

For mer informasjon, ta kontakt med Richard Coulling (rc@jbu.no). Richard arbeider mellom hovedkontoret i Grimstad og vår avdeling i London.


Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4