Engelsk
Norsk

Utvidelse Bluebox

Entreprenøren har mange prosjekter gående, og her bygger vi på Bluebox, studentenes hus ved Campus Grimstad. Prosjektet omfatter en forbedring av garderobefasiliteter for artistene som opptrer i Bluebox, og i tillegg utvides bygget med sårt etterspurte lagerarealer.

Tilbygget ferdigstilles i løpet av vinteren, og bygges uten å forstyrre driften hverken av Bluebox eller universitetet.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Powered by Makeweb