Engelsk
Norsk

Nytt parkeringshus i Sørlandets Teknologipark

Status pr. 5 juli 2018: Grunnarbeidene for nytt parkeringshus i Sørlandets Teknologipark er ferdigstilt. 
Elementmontasjen pågår og hele 70 % er ferdigstilt pr. dato.
Innkjøringsvei til byggetomt er flyttet til trase for nedkjøring til nytt P-Hus.

Deler av det nye parkeringshuset er planlagt åpnet før jul 2018. 


04.07.2018


03.05.2018


03.05.2018

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Powered by Makeweb