Engelsk
Norsk

Nytt administrasjonsbygg for JBU-selskapene

JBU-selskapene var tidligere samlokalisert i Terje Løvås vei 1, men valgte å flytte ut i midlertidige lokaler høsten 2016 for å gi plass til en ny, stor leietaker (If). Nå er vi i gang med bygging av nytt administrasjonsbygg på ca. 1400 m2 like sør for Jon Lilletuns vei 3 (FOU-bygget).

J.B. Ugland Entreprenør gjennomfører prosjektet i totalentreprise. Grunnarbeidene ble igangsatt i april 2018, og bygget skal være klart for innflytting 24.05.2019. 


23.11.2018


18.10.2018


18.10.2018


17.08.2018


17.08.2018


17.08.2018


17.08.2018


04.07.2018


27.04.2018 Grunnarbeid pågår


27.04.2018


Tomt før byggestart


Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4