Engelsk
Norsk

Nye illustrasjoner av Campus Grimstad Arena

Som et ledd i pågående reguleringsprosess for Campus Grimstad Arena, er det utarbeidet nye 3D-illustrasjoner. Bildene er oversendt til Grimstad kommune sammen med revidert planmateriale som nå skal ut på høring. 

Kontaktperson for prosjektet er Egil-André Mortensen, eam@jbu.no, mob: +47 992 94 080.

Mer utfyllende informasjon om prosjektet finnes her: Campus Grimstad ArenaCopyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4