Engelsk
Norsk

Nye illustrasjoner av Campus Grimstad

Siden områdeplanen for Campus Grimstad ble vedtatt i 2011 har Sørlandet Teknologipark og campusområdet opplevd en positiv utvikling som blant annet inkluderer utvidelse av bygningsmassen til UIA, nytt kontorbygg Terje Løvåsvei 1 (2012), etablering av Mechatronics Innovation Lab (åpnet 2017), etablering av Sparebanken Sør Amfi Grimstad (åpnet 2017) , og byggestart for helselaben I4Helse (2018).

J.B Ugland har et langsiktig engasjement for å viderevikle Campus og Sørlandets Teknologipark som et tyngdepunkt i landsdelen for bedrifter, undervisning, forskning og innovasjon. Områdeplanen legger i så måte rammebetingelser for en attraktiv bydelsutvikling der området suppleres med park, moderne bo-områder, handel, idrett og rekreasjon.

«Det er spennende for oss i JBU, og det er ikke minst spennende og viktig for byen at Campusområdet tiltrekker seg nye etableringer og konsepter. I fremtiden vil vi se mer sentrerte områder hvor man både bor, lever og har et nærmiljø med servicetilbud og rekreasjonsmuligheter. I så måte representerer Campus Grimstad et fremtidsrettet bydelsområde som vi er stolte av å bidra til realiseringen av» sier Egil-André Mortensen, i J.B Ugland Eiendom.

 Totalt har området et regulert utbyggingspotensiale på over 400 000 kvm, og har følgelig en langs tidshorisont for realisering. Nye illustrasjoner som nå er utarbeidet synliggjør mulighetsrommet og eksemplifiserer hvordan utviklingen kan ta form.

 J.B Ugland Eiendom arbeider stadig videre med utvikling av ytterligere nye konsepter og etableringer i området og er også interessert i eventuelle nye ideer som kan bidra til å forsterke utviklingen av hele området.

For mer informasjon om den videre utviklingen av Campusområdet - se panoramakart


Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4