Engelsk
Norsk

Ny Fagskole til Campus Grimstad!

Som en del av «En ny region Agder» har fylkestinget besluttet å samlokalisere ny fagskole for Aust, - og Vest Agder i Grimstad.

I den forbindelse har J.B Ugland Eiendom AS gjennom datterselskap Grømskogen AS, inngått avtale med Aust-Agder Fylkeskommune om salg av en tomt på ca. 6 daa i Campus området. 

Tomten ligger innenfor delområde N/K/T-2, den fremtidige fagskolen vil følgelig få en sentral beliggenhet med nærhet til Sørlandets teknologipark, Universitetet, fremtidig parkområde og øvrige fasiliteter i området. 

En etablering av ny fagskole i området er med på å underbygge den langsiktige visjonen om å utvikle Campus Grimstad til et landsdelssenter for kompetansebaserte næringer, universitetsrelatert virksomhet, forskning og undervisning.

Den nye fagskolen vil ha en størrelse på om lag 6 500 m2 BTA, og vil ha et studenttall på ca. 550 studenter og 50 ansatte. Fagskolen representerer dermed en betydelig etablering og styrking av miljøet på Campus Grimstad

Gjennom fagskolen vil det tilbys undervisning innenfor bygg og anlegg, prosess, - og maskinteknikk, mekatronikk, tverrfaglig miljøarbeid, psykisk helse og rus, samt helsefag.

Det er også planlagt etablert en tannklinikk som en del av skolen. 

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4