Engelsk
Norsk

Nok en storutbygging på Universitet i Agder - Grimstad, I4-Helse.

Siden 2015 har planleggingen av I4Helse prosjektet pågått. Prosjektet er nå igangsatt og nybygget på 3700m² vil ferdigstilles august 2019. I tillegg planlegger UiA en utbygning/påbygg på 900m². Det skal også bygges nytt parkeringshus til 320 biler.

I4Helse skal være en nasjonal arena for innovasjon innenfor helse og omsorg hvor velferdsteknologi og helseløsninger utvikles effektivt sammen med eksperter på teknologi, helsefag, tjenestedesign og brukervennlighet. Helseløsninger utviklet, utprøvd og sertifisert på I4Helse er løsninger som brukere, pårørende og helsepersonell kan stole på.

Målet er å skape et miljø hvor offentlige og private virksomheter, forskere og brukere sammen skaper nye, innovative og fremtidsrettede løsninger med en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt. 

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4