Engelsk
Norsk

Mechatronics Innovation Lab (MIL)

Universitetet i Agder, næringsklyngen NCE NODE og JBU arbeider sammen for å få etablert en testlab for oljeteknologimiljøet (og andre beslektede bransjer og fagområder).

Universitetet i Agder, næringsklyngen NCE NODE og JBU arbeider sammen for å få etablert en testlab for oljeteknologimiljøet (og andre beslektede bransjer og fagområder).

MIL (tidligere Sørlandslab) er et sentralt element i UiA’s visjon om å bli et globalt høykompetansesenter for mekatronikk og nye materialer. Å bidra til å etablere en testlab for oljeteknologibedriftene er i tråd med JBU’s visjon «Stolthet i å utvikle» og selskapets langsiktige plan om å utvikle teknologi,- og kompetansemiljøet på Campus Grimstad.

MIL skal:

 • bli et internasjonalt ledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og beslektede fagområder.

  ikke være knyttet til en bestemt bransje men henvende seg til et bredt spekter av bransjer og teknologibedrifter – både regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 • være en samarbeidsarena for teknologisk forskning og innovasjon

 • bidra til å videreutvikle UiA som drivkraft for næringsutvikling i samarbeid med bedrifter og med klynger som NODE, Eyde og Digin.

 • tilby forskningsinfrastruktur i verdensklasse og tiltrekke seg internasjonale partnerskap og prosjekter

 • bli et av nasjonalt pilottestlaboratorie

 • være en arena for innovasjon, prototyping og uttesting av ideer for forretningsutvikling

 • integrere studenter i et dynamisk miljø med spennende utviklingsaktiviteter

Slikt testfasiliteter er viktig for bedriftenes innovasjonskraft og er dermed viktig for å sikre posisjonen til oljeteknologisklyngen i Agder – fylkene.

Status i prosjektet:

 • Lokalisering tett opptil eksiterende universitetsbygg på Campus Grimstad

  Reguleringsplan godkjent august 2015 – detaljprosjektering pågår for fullt. Forutsatt byggestart vinteren 2016

 • 20 millioner bevilget i revidert statsbudsjett 2015

 • Foreløpig tilsagn (LOI’s) fra næringslivet om kjøp av tjenester for 50 millioner NOK over 5 år
 • Øvrig finansiering, organisasjon, – og driftsmodell er under avklaring
 • Ca. 10.000 m2 fullt utbygd (første byggetrinn ca. 3600 m2)

Kontaktperson for prosjektet er Egil Andre Mortensen (tlf: 992 94 080/eam@jbu.no)

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4