Engelsk
Norsk

Kanalbyen – 700 boliger i vannkanten på Odderøya

Kanalbyen Kristiansand

Silokaia på Odderøya i Kristiansand skal i løpet av de neste årene transformeres fra et industrielt kaiområde til en urban og fremtidsrettet bydel. Et unikt prosjekt med nærhet til både sjø, natur, kultur og shopping.

Første byggetrinn er under prosjektering og det forventes salgsstart vinteren 2016 og byggestart sommeren 2016. Kanalbyen vil fullt utbygd romme ca. 700 boliger som grenser mot sjøen, grønne friområder og Kvadraturen.  

J.B Ugland Eiendomsutvikling AS er stolte over å bidra til å forme en så sentral del av Kristiansand for fremtiden. Prosjektet eies sammen med Kristiansand havn.

Unik boligbydel

Planen viser en urban og moderne bydel med et rikt mangfold av boliger og møteplasser for beboere og besøkende. Bebyggelsesstrukturen preges av variasjon i arkitektoniske uttrykk, et mangfold av forbindelseslinjer og lune byrom.

Den gjennomgående kanalen gjennom bydelen gir området dens navn og identitet, samtidig som den etablerer et indre kanalrom som er lunt og avskjermet for vind. Kanalen utgjør enda et vannspeil, og bidrar til at hele boligområdet får en unik kontakt med sjøen.

Konseptet legger ellers opp til at man kan ferdes naturlig i området gjennom smug og plasser, samt langs havne- eller kanalpromenaden.

Planen viser bebyggelse fra 4 til 8 etasjer, og de De Tre Søstre – en punktvis bebyggelse på 13-14 etasjer helt ytterst – er videreført fra tidligere vedtatte plan for området. Bygningsstrukturen innordner seg dermed til høydeprofilen som naturlig følger av Odderøya, samtidig som sentrale sikt- og bevegelseslinjer ut mot byfjorden er respektert og videreutviklet. Kilden og det nye kulturkvartalet i nord vil danne inngangsporten til Kanalbyen, og gir området en spennende adkomst.

Moderne byutvikling

Å oppnå et levende byliv er betydelig vektlagt i utformingen av planforslaget. Kanalbyen skal spille på lag med eksisterende tilbud både i og rundt Kvadraturen og Odderøya for å bli en styrkende faktor for hele Kristiansand.

I tillegg til et mangfoldige tilbudet som finnes i Kilden og Fiskebrygga, legges det også til rette for noe lokale spennende serveringskonsepter innenfor området. Planforslaget åpner også opp for et spenstig badeanlegg med god forbindelse til turområdene på Odderøya. Det store friluftsområdet kalt «Peisestua» beholdes i sin helhet som grøntområde, med en varsom tilrettelegging for lek og parkmessig bruk.

Med friområdene på Odderøya, Kilden, Fiskebrygga, Gravane og Kvadraturen som ”naboer”, har beboere i Kanalbyen umiddelbar tilgang til et bredt spekter av urbane tilbud, naturopplevelser, attraksjoner og tjenester. Dette gjør det mulig å bo, og å leve, både naturnært og urbant på helt ny måte i Kristiansand.

Om planprosessen
Etter at cruisekaien ble vedtatt flyttet, og tankanlegget på Shell-tomta nedlagt, ble det besluttet å videreutvikle planene for Silokai-området. Planarbeidet har gjennomgående vært preget av et sterkt fokus på utvikling av en moderne bydel med høy bokvalitet, variert bebyggelse og god tilrettelegging for allmennheten.

Planarbeidet startet i februar 2014, og endelig reguleringsplan ble vedtatt 16.09.2015.

JBU Kanalbyen from J.B. Ugland on Vimeo.

www.kanalbyen.no 

Kontaktpersoner:

Egil Andre Mortensen: mobil 99 29 40 80 e-post: eam@jbu.no 

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4