Engelsk
Norsk

Kanalbyen 2B - Fremdrift på byggeplass

Byggetrinn 2B i Kanalbyen omfatter 88 leiligheter og et samlet areal på ca. 12 500 m2 inkl. kjeller. 
J.B. Ugland Entreprenør AS gjennomfører prosjektet i totalentreprise, tilsvarende første byggetrinn (Felt 2A). Byggestart mai 2018, ferdigstillelse våren 2020.

Fremdriften oppsummeres som følger pr. 17.08.18:

Kjelleretasjen begynner å ta form, og det er også igangsatt arbeider med konstruksjoner i 1. etasje for bygg L. Fundamenter av betongelementer for det som blir fremtidig vegg langs kanalen er ferdig montert. 

Bjelkene som stikker ut over sjøen, er fundamenter for havnepromenaden, som starter med gangbru over kanalen mellom silokvartalet og første byggetrinn (felt 2A) i nord, og går langs vestsiden av hele første og andre byggetrinn (felt 2B). Når tredje byggetrinn (felt 2C) kommer, fortsetter promenaden videre og avsluttes med ny gangbru over kanalen i sør.  

For mer informasjon om Kanalbyen se kanalbyen.no


17.08.2018


17.08.2018


05.07.2018


05.07.2018


03.05.2018


Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Powered by Makeweb