Engelsk
Norsk

Kanalbyen 2A

Utvendig pågår avsluttende arbeider med rekkverksmontasje, samt siste del av fasadene på bygg E. Montasje av glassfasader for næringsarealer i 1. etasje igangsettes i kommende periode.

Utomhusarbeider for offentlige arealer (Sjølystveien med tilhørende fortau) pågår, og nå igangsettes også utomhusarbeider i gårdsrommene. Strandpromenaden begynner å ta form!

Innvendig begynner mye å bli ferdig i mange av byggene. Kvalitetssikring og sluttfinish pågår i byggene som har kommet lengst, mens det fortsatt jobbes med overflater og innredninger i noen bygg.

Vi bygger også en flott ballbane med tilhørende utomhusanlegg i «Peisestua» oppe på Odderøya.

For mer informasjon om Kanalbyen se kanalbyen.no


17.08.2018


17.08.2018


17.08.2018


17.08.2018


17.08.2018


17.08.2018


05.07.2018


05.07.2018


05.07.2018


05.07.2018


05.07.2018


05.07.2018


05.07.2018


07.06.2018


07.06.2018


07.06.2018


07.06.2018


25.04.2018


25.04.2018


25.04.2018


25.04.2018


28.03.2018


28.03.2018


28.03.2018


16.03.2018


16.03.2018


16.03.2018


16.03.2018


23.02.2018


23.02.2018


19.01.2017


19.01.2017


19.01.2017


05.01.2018


05.01.2018


05.01.2018


05.01.2018


29.12.2017


29.12.2017


01.12.2017


01.12.2017


01.12.2017


01.12.2017


24.11.2017


24.11.2017


03.11.2017


03.11.2017


03.11.2017


03.11.2017


03.11.2017


27.10.2017


27.10.2017


06.10.2017


06.10.2017


06.10.2017


06.10.2017


01.09.2017


01.09.2017

01.09.2017

01.09.2017


25.08.2017


25.08.2017


25.08.2017


16.08.2017


16.08.2017


16.08.2017


16.08.2017


16.08.2017


30.06.2017


30.06.2017


19.06.2017


02.06.2017


02.06.2017


31.05.2017 (Foto: Kristiansand Havn)


19.05.2017


19.05.2017


19.05.2017


12.05.2017

12.05.2017


12.05.2017


05.05.2017


05.05.2017


05.05.2017


21.04.2017


21.04.2017


21.04.2017


24.03.2017


24.03.2017


24.03.2017

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Powered by Makeweb