Engelsk
Norsk
På bildet, fra venstre: Johan Benad Ugland, Juan Ugland, Tina M. Retterholt og Bjørn Vedal

Juan og Johan Benad Ugland på byggeplassbesøk i Mechatronics Innovation Lab

Fredag 20. januar 2017 hadde vi gleden av å vise våre interesserte og engasjerte eiere rundt i utvidelsen av Campus Grimstad og ikke minst i nye Mechatronics Innovation Lab, hvor innredningsarbeider nå pågår for fullt.

Det er imponerende dimensjoner over kjernen i bygget, som er en testhall på 1000 m2 og med 14 m høyde under taket. UiA omtaler bygget som Petter Smarts drømmelaboratorium, og prosjektet faller uten tvil godt inn under vår visjon, som er "Stolthet i å utvikle"!  

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Powered by Makeweb