Engelsk
Norsk

J.B. Ugland Entreprenør bygger nytt kontor- og lagerbygg for SG Armaturen på Kjerlingland

Bygget vil romme en administrasjonsfløy på 3000 kvm og en lagerdel på 7300 kvm.

SG Armaturen er foreløpig sist ut til å kjøpe tomt på Kjerlingland. Siden november i fjor er det solgt sju tomter på til sammen 80 mål. SG Armaturen har kjøpt 23 mål med «strandlinje», som er vår «interne» benevnelse av tomter ut mot E-18. Pr. dato er over 120 daa byggeklart på svært kort varsel. Kjerlingland ligger midt i Agderbyen og er derfor den mest optimale beliggenhet for virksomheter som har hele Agderbyen som nedslagsfelt.

Byggestart er forutsatt 01.09.2016 og ferdigstillelse 01.08.2017.

Se omtale av saken i fvn.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Powered by Makeweb