Engelsk
Norsk
Fra E-18

J.B. Ugland Eiendom utvikler Grøm Handelspark

Vi har en tomt på ca. 33,7 daa beliggende langs Vesterled som vi utvikler til en handelspark for varehus som har en minstestørrelse på 1 200 m2.

Det er anledning til å anlegge dagligvare forretning på opptil 2 000 m2 innenfor området. I tillegg til forretning kan tomten også bebygges i kombinasjon med formål innenfor kontor og/eller tjenesteyting.

Beliggenhet

Tomten har en strategisk god beliggenhet i umiddelbar nærhet til hovedatkomsten inn til Grimstad (FV420), og har i tillegg en svært god eksponering mot E-18. Tomten vil få atkomst via ny rundkjøring som etableres fra FV420.  

Ca. 22 daa av tomten sprenges nå ned for å tilrettelegge for de første etableringene. Heldal Entreprenør er ansvarlig for grunnarbeidene.

Nabo Grimstad Stormarked

Tomten sett fra Statoil Grimstad

Styrker handelstilbudet lokalt i Grimstad

Handelsområdet er inntatt i fylkeskommunens plan for senterstruktur og handel samt vedtatt områderegulering av Campus Grimstad. Etableringene i dette området er ment å supplere den eksiterende handelsstrukturen i Grimstad gjennom utvikling av konsepter som ikke kan eller bør plasseres i sentrum, eksempelvis på grunn av logistikk, - eller plassmessige begrensninger. På denne måten vil Grøm Handlespark kunne bidra til å komplettere det lokale handelstilbudet i Grimstad gjennom et økt tilbud av varer lokalt som innbyggerne uansett trenger,  men som de i dag kanskje må kjøre til andre kommuner for å få tilgang på.

Området ble nylig omtalt i Agderposten.

Kontaktpersoner: 

  • J.B Ugland Eiendomsutvikling v/Egil-Andre Mortensen (+47 992 94 080/eam@jbu.no)
  • J.B Ugland Entreprenør AS v/Helge Nilsen (+47 948 40 407/hn@jbu.no)

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4