Engelsk
Norsk

I4-Helse - Fremdrift på byggeplass

Fremdriften oppsummeres som følger pr. 05.07.18:

Riving av tak og oppbygging av ny tredje-etasje er godt i gang. Yttervegger ferdigstilles uke 27 og taket er tett i løpet av uke 28. Oppforing av gulv og reetablering av ventialsjon for underliggende pågår.

Tre generasjoner Ugland var tilstede 4. April 2018 da vi sprengte første salve på tomten. Prosjektet ferdigstilles sommer/høst 2018. Se artikkel i Agderposten.


04.07.2018


04.04.2018

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Powered by Makeweb