Engelsk
Norsk
Blå områder viser solgte tomter

Godt tomtesalg på Agder Næringspark, Kjerlingland

Agder Næringspark opplever stor interesse om dagen og det er nylig inngått flere avtaler om tomtesalg - deriblant med Servicegrossisten AS som omtalt i Agderposten.

Vi synes dette er svært gledelig, ikke bare fordi at bedrifter ser verdien av en sentral beliggenhet på Agder, men også fordi det er et uttrykk for at det finnes vilje i næringslivet til å investere og satse.

Det at flere spennende bedrifter er i ferd med å etablerer seg i området, mener vi bidrar til å styrke Agder Næringspark som et attraktivt lokaliseringsalternativ i tiden fremover.

De første 100 målene er snart solgt ut, derfor har vi allerede igangsatt tilrettelegging av nye 100 mål for å imøtekomme forventet etterspørsel.

Interessenter for området kan kontakte:

-  Eivind Buckner, eb@jbu.no, mob: +47 901 31 191
-  Egil-André Mortensen, eam@jbu.no, mob: +47 992 94 080 

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4