Engelsk
Norsk

Første byggetrinn (2A) i Kanalbyen er i gang!

Infrastrukturanlegg som rivning av ca. 10.000m2 med bygninger, ny Odderøyvei og VA-anlegg på kaia nærmer seg slutten.

Nå er arbeidene med første byggetrinn (2A) i gang. Byggegropen graves ut og peling på kaia pågår. Betongarbeidene er i oppstartsfasen. For mer informasjon om Kanalbyen se kanalbyen.no


18.01.2017

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4