Engelsk
Norsk
J.B. Ugland Eiendom AS

J.B. Ugland Eiendom AS eier og utvikler eiendomsporteføljen til J.B. Ugland-gruppen. Med sine 65.000 m² utgjør Sørlandets Teknologipark i Grimstad en betydelig del av eiendomsmassen.

Vi har erfaring og kompetanse innen utvikling, bygging, utleie, forvaltning og drift av eiendom, og har som mål å bidra til by- og stedsutvikling.

Anticimex bygger nytt kontor- og lagerbygg på Kjerlingland

Midt i Agder, langs nye E-18 (Agder Næringspark), bygger J. B. Ugland Entreprenør nytt kontor og lagerbygg for Anticimex. Byggestart er satt til 20.11.2017 og ferdigstilles sommer 2018. Bygget er på 680 m².

Nok en storutbygging på Universitet i Agder - Grimstad, I4-Helse.

Siden 2015 har planleggingen av I4Helse prosjektet pågått. Nå prosjekteres bygget for fullt og forventet byggestart er 15.03.2018. Nybygget på 3700m² vil ferdigstilles august 2019. I tillegg planlegger UiA en utbygning/påbygg på 900m². Det skal også bygges nytt parkeringshus til 320 biler.

Nytt boligprosjekt i Arnedal - Havstadodden

Nytt boligprosjekt er nå under planlegging på Havstaodden, kun 1,5 km fra Pollen i Arendal. Med en beliggenheten helt i vannkanten og flott utsikt over Tromøysundet.

Første byggetrinn (2A) i Kanalbyen er i gang!

Infrastrukturanlegg som rivning av ca. 10.000m2 med bygninger, ny Odderøyvei og VA-anlegg på kaia nærmer seg slutten.

Campus Grimstad Bolig

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS har via datterselskap Grøm Eiendom AS under utvikling et moderne boligfelt bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger beliggende sentralt på Campusområdet.

Kanalbyen 2A

Det er god fremdrift og full fart i prosjektet! 

Bygg A-B: Maleren har begynt innvendig. Utvendig er både pussfasadene på A og teglsteinsfasadene på bygg B snart ferdig.

Juan og Johan Benad Ugland på byggeplassbesøk i Mechatronics Innovation Lab

Fredag 20. januar 2017 hadde vi gleden av å vise våre interesserte og engasjerte eiere rundt i utvidelsen av Campus Grimstad og ikke minst i nye Mechatronics Innovation Lab, hvor innredningsarbeider nå pågår for fullt.

Og vinneren ble...

Tirsdag 20. desember kl. 12.00 ble vinneren av arkitektkonkurransen Kunstsilo kåret i Kilden Teater- og Konserthus.

Forslaget ”Silosamlingen” vant konkurransen, og hvis alt går etter planen er det slik Kristiansands nye kulturkvartal og Kanalbyens nærmeste nabolag blir seende ut. JBU eier 50% av Kanalbyen.

Bygging av ny vei til Odderøya og VA-anleggene på kaia er godt i gang.

Odderøyveien skal bli den nye tilkomstveien til Odderøya og utstyres med fortau og komplette VA-anlegg i grunnen.

Utvidelse Bluebox

Entreprenøren har mange prosjekter gående, og her bygger vi på Bluebox, studentenes hus ved Campus Grimstad. Prosjektet omfatter en forbedring av garderobefasiliteter for artistene som opptrer i Bluebox, og i tillegg utvides bygget med sårt etterspurte lagerarealer.

Entreprenøren på besøk hos byggstudentene på Campus Grimstad

Tirsdag 27. september hadde vi gleden av å besøke Bjelken linjeforening for å fortelle om J.B. Ugland-selskapene, J.B. Ugland Eiendom og ikke minst entreprenørens virksomhet.

Historisk god salgsstart i Kanalbyen

82 av 126 leiligheter ble solgt første døgnet etter salgsstart for Kanalbyen byggetrinn 2A. Det har i tiden etter salgsstart også vært betydelig kjøpsinteresse, og per 19.09 er det solgt hele 93 leiligheter.

Stort utbyggingspotensiale på Campus Grimstad/Sørlandet Teknologipark

Utbyggingspotensialet for universitetsområdet og Sørlandet Teknologipark er revidert i tråd med gjeldende områdeplan og etter at flere nye prosjekter er under utvikling og etter hvert også oppføring (eksempelvis MIL og friidrettshall).

Campus Grimstad Arena

I tråd med planlagt fremdrift er byggeprosessen av Campus Grimstad Arena i rute.
Hallen vil ferdigstilles sommeren 2017 og vil være åpen for aktivitet kort tid etter.

Kanalbyen – Presentasjon av Tangen samlingen og kulturkvartalprosjektet

Arkitektkonkurransen for Silokvartalet/Kunstkvartalet i Kanalbyen går inn i fase 2 med kåring av en endelig vinner i desember 2016.

Salgsstart Kanalbyen

Det er nå klart for salg av første byggetrinn i Kanalbyen. Med over 500 påmeldte til informasjonsmøte og positiv omtale både i Fædrelandsvennen og NRK er det tydelig at interessen for de første 126 boenhetene som legges ut for salg torsdag 01.september, er stor.  

Campus Grimstad utvidelse/MIL

Grunn- og betongarbeider samt elementmontasje pågår. Tette bygg rundt årsskiftet. Se flere bilder her!

Kanalbyen 2B

JBU og Kanalbyen Eiendom er i gang med planlegging av andre byggetrinn i Kanalbyen - felt 2B. Her kommer 85-90 leiligheter for salg til våren, og for at det skal være mulig, jobbes det nå for fullt både med planløsninger, fasader og tverrfaglig prosjektering!

Planlagt byggestart er sommeren 2018, og innflytting høsten 2020.

Første spadetak - Mechatronics Innovation Lab

Onsdag 18. mai startet byggingen av den nye Sørlandslaben i Grimstad - Mechatronics Innovation Lab (MIL).
Se omtale av saken i FVN.

Arkitektkonkurranse om Silokaia

Juryen har nå plukket ut seks finalister i den åpne plan- og arkitekturkonkurransen om kunstmuseum og kulturkvartal i Kristiansand trinn 1. i Kanalbyen. For mer informasjon se kunstsilo.no

Kanalbyen Kristiansand – rivningsarbeidene er i full gang!

Salgsstart forventes august 2016. Byggestart årsskiftet 2016/2017. Arbeid med ny infrastruktur og Odderøyvei starter juni 2016. For mer informasjon se Kanalbyen.

Barbu Brygge - Årets markedsfører 2015

Markedsforum Aust-Agder har kåret utbyggerne bak Barbu Brygge til  "Årets markedsfører" 2015.
Prisen er ment som en faglig utmerkelse for den markedsjobben som har blitt gjennomført foregående år, samt en inspirasjon for videre arbeid. Les juryens begrunnelser i Agderposten.  

Arkitektkonkurranse om Silokaia

Nicolai Tangen har tilbudt Kristiansand by en kunstsamling bestående av 1100 norske verk, bygget opp over 20 år. De 1100 verkene utgjør det som av kjennere blir betegnet som den viktigste samlingen av norsk kunst fra perioden 1930-1970.

En slik samling fortjener – og krever – et enestående bygg.

Godt tomtesalg på Agder Næringspark, Kjerlingland

Agder Næringspark opplever stor interesse om dagen og det er nylig inngått flere avtaler om tomtesalg - deriblant med Servicegrossisten AS som omtalt i Agderposten.

Mechatronics Innovation Lab (MIL)

Nok en milepæl er i dag tilbakelagt i forbindelse med utvikling og realisering av MIL. Husleiekontrakten mellom JBU som eier av bygget og UiA som leietaker ble undertegnet av Bjørn Vedal og Universitetsdirektør Seunn Smith Tønnesen i forbindelse med dagens styremøte på UiA.

Barbu Brygge - bygg A

Innredningsarbeider pågår med alle fag. Planlagt ferdigstillelse av andre byggetrinn (32 leiligheter) er oktober/november 2017.

Se flere bilder her!

Barbu Brygge - bygg B1/B2

Sluttføring og ferdigstillelse av første byggetrinn (50 leiligheter) pågår – de første beboerne starter innflytting onsdag 19.04.2017.

Se flere bilder her!

Agder Næringspark (Kjerlingland)

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS har gått sammen med Lillesand Næringsarealer AS (LINA) om å utvikle Agder Næringspark i Lillesand. Første trinn på ca. 100 daa er ferdig planert og fullført med teknisk infrastruktur i tillegg til etablering av to bensinstasjoner. Ledige tomter se her: Agder Næringspark se også omtale i utgave 3.2015 i Agdernæring

Unikt kunstprosjekt til Kristiansand og Kanalbyen.

Den Londonbaserte kristiansanderen Nicolai Tangen har donert sin samling av moderne kunst til hjembyen Kristiansand og det arbeides nå med å utrede plassering i silobygningen i Kulturkvartalet i Kanalbyen.

J. B. Ugland Eiendom engasjerer seg på Helsfyr i Oslo.

J.B. Ugland Eiendom har sammen med partnere ervervet Fyrstikkalleen 1 og 3 på Helsfyr i Oslo. De to andre partnerne er Vedal Investor (20%) og Otterlei Group (20%).

MacGregorbygget i Arendal reises.

Produksjonen går meget fint. Innredningsarbeider pågår. Bygget ferdigstilles desember 2016.

Se flere bilder her!

Arendals nye bydel

Barbu Brygge er lagt ut for salg med 50 leiligheter i to bygg som første byggetrinn. Bygging på den attraktive tomta, som har vært planlagt som boligområde i årevis, blir nå igangsatt. Prosjektet består totalt av 82 leiligheter.

Kanalbyen Kristiansand

Silokaia på Odderøya i Kristiansand skal i løpet av de neste årene transformeres fra et industrielt kaiområde til en urban og fremtidsrettet bydel. Et unikt prosjekt med nærhet til både sjø, natur, kultur og shopping.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Powered by Makeweb