Engelsk
Norsk

Campus Grimstad Helse

JBU har engasjert seg i et utviklingsprosjekt innenfor helse sammen med Universitetet i Agder og Grimstad Kommune.

Målsetningen med prosjektet er å etablere et kompetansemiljø for helseinnovasjon på Campus Grimstad. Hensikten er at det skal etableres fasiliteter nær UIA og kompetansemiljøet i teknologiparken for forskning, pleie – og omsorg, helsetjenester, fremtidsrettede omsorgsboliger m.m. (Mulig universitetssykehjem og en helselab kalt I4 Helse.)

Mye spennende skjer innenfor helse på Agder nå. Universitetet i Agder har etablert en eHelse testlab sammen med Devoteam og denne videreutvikles nå til å bli det nasjonale Continua, - test og sertifiseringssenteret. I tillegg har Grimstad kommune fått i oppdrag av Helsedirektoratet å etablere en Living Lab.

JBU samarbeider med UIA, Devoteam og Grimstad kommune om å etablere en felles organisatorisk modell under samme tak med fasiliteter for konseptutprøving og storskalaimplementering av helse og omsorgsteknologi. Prosjektet kalles I4 Helse og skal i tillegg til å støtte opp under ehelsesatsningen være en arena for samhandling og innovasjon mellom aktører som vanligvis ikke ville hatt anledning til å jobbe sammen under samme tak. Her vil utprøving av nye løsninger og ny teknologi foregå, her vil det skje forskning og utvikling og her vil det skje opplæring i virkelighetsnære omgivelse. Hensikten er at virksomheten vil drives i et samspill mellom Universitetet i Agder, Grimstad kommune (og andre kommuner) næringslivet, frivillig sektor, brukere og andre.

Devoteam v/Ann Elisabeth Ludvigsen er engasjert for å utarbeide forretningsplan for I4 Helse som ferdigstilles i løpet av vår 2016.

På sikt vil helseelementet utgjøre en integrert del av den helhetlige bydelsutviklingen som JBU tilrettelegger for på Campus Grimstad.

Kontaktperson for prosjektet er Egil Andre Mortensen
(tlf. 992 94 080/ eam@jbu.no)

Kontaktperson hos Universitetet er viserektor for forskning og nyskaping, Stephen Seiler (tlf. 916 14 587/ stepen.seiler@uia.no)

Kontaktperson hos Grimstad Kommune er kommuneoverlege Vegard Vige (tlf. 37 25 03 83/ Vegard.vige@grimstad.kommune.no)

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4