Engelsk
Norsk

Campus Grimstad Bolig

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS har via datterselskap Grøm Eiendom AS under utvikling et moderne boligfelt bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger beliggende sentralt på Campusområdet.

JBU sin motivasjon er å utvikle dette til et vellykket boligområde med god kvalitet, funksjonelle løsninger med et moderne preg. Området vil bli et positivt supplement til den øvrige utviklingen av Campus og vil nyte godt av sin sørvendte og solrike beliggenhet med et fremtidig parkområdet som nærmeste nabo.

Området vil ha en variert sammensetning av boligtyper og vil inneholde flotte uteoppholdsplasser. Det skal etableres to interne lekeplasser - et større lekeområde imellom Elisabethstuen barnehage med mulighet for akebakke om vinteren og et sentralt lekefelt med et lunt og vindavskjermet amfi.

For øvrig fremheves det at planområdet ligger nær skoler og barnehage og med gode gangforbindelser til disse.

Beboere i området vil nyte godt av et godt kollektivtilbud, og vil ha tilgang til flotte friluftslivsområder, og nevnte parkområde som er under planlegging.

For å komme frem til et optimalt konsept for tomten har JBU både benyttet arkitekturressurser fra Rambøll og kreative krefter fra bachelorstudiet for byggdesign ved Universitetet i Agder.

Disse har begge bidratt med gode innspill og løsningsforslag som ligger til grunn for prosjektet.J.B. Ugland Eiendom AS har flere tomteområder på Campus som skal utvikles og vurderer fortløpende om boligprosjektene skal gjennomføres i egen regi, i samarbeid med andre eller eventuelt selges til andre utbyggere.

Kontaktperson er Egil Andre Mortensen(tlf.: 992 94 080/ eam@jbu.no)

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4