Engelsk
Norsk

Bygging av ny vei til Odderøya og VA-anleggene på kaia er godt i gang.

Odderøyveien skal bli den nye tilkomstveien til Odderøya og utstyres med fortau og komplette VA-anlegg i grunnen.

VA-anleggene på kaia blir den nye "motorveien" til nytt renseanlegg. Denne må legges om da eksisterende trase ligger midt i byggetomten til 1. byggetrinn. Utgraving og etablering av kanalen følger egen fremdriftsplan i samsvar med de ulike byggetrinnene. Utsprengning for deler av kanalen pågår i disse dager.

Begge prosjektene skal ferdigstilles ved juletider 2016.
For mer informasjon om Kanalbyen se kanalbyen.no

Se flere bilder her!

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4