Engelsk
Norsk

Arkitektkonkurranse om Silokaia

Nicolai Tangen har tilbudt Kristiansand by en kunstsamling bestående av 1100 norske verk, bygget opp over 20 år. De 1100 verkene utgjør det som av kjennere blir betegnet som den viktigste samlingen av norsk kunst fra perioden 1930-1970.

En slik samling fortjener – og krever – et enestående bygg.

Kanalbyen Eiendom, Sørlandet Kunstmuseum og Kristiansand kommune står sammen som arrangør av arkitektkonkurransen.

Kanalbyen Eiendom eies av JBU Kanalbyen AS og Kristiansand havn (50/50). Bjørn Vedal og Eivind Buckner fra J.B. Ugland Eiendom er medlemmer i henholdsvis styringsgruppen og juryen i arkitektkonkurransen.

Hensikten med konkurransen er at det skal utvikles et plangrep for området som skaper en attraktiv forbindelse mellom Kvadraturen og Kanalbyen. Det skal skapes et kunstmuseum med høy arkitektonisk kvalitet som skal bli av internasjonal betydning.

Se invitasjon og konkurransemateriell her

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4