Engelsk
Norsk

Agder Næringspark (Kjerlingland)

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS har gått sammen med Lillesand Næringsarealer AS (LINA) om å utvikle Agder Næringspark i Lillesand. Første trinn på ca. 100 daa er ferdig planert og fullført med teknisk infrastruktur i tillegg til etablering av to bensinstasjoner. Ledige tomter se her: Agder Næringspark se også omtale i utgave 3.2015 i Agdernæring

Agder Næringspark er det største sammenhengende næringsområdet i landsdelen etter Sørlandsparken. Med sin strategiske plassering midt i Agderbyen arbeider JBU sammen med LINA om å utvikle Agder Næringspark til et tyngdepunkt for lager-, logistikk og kontoretableringer samt offentlige formål midt i Agder og tett på E-18.

Beliggenheten er svært gunstig – med seks minutters kjøring til Sørlandsparken, fjorten minutter til Kristiansand, 15 minutter til Grimstad og 30 minutter til Arendal.
Området er på ca 1100 mål, ferdig regulert og med ferdig infrastruktur. Området har en fleksibel regulering til følgende formål:

-  Kontor/Industri/Lager

-  Bensinstasjon/Bevertning/Kontor/Hotell

-  Offentlig formål
Interessenter for området kan kontakte:

-  Egil-André Mortensen, eam@jbu.no, mob: +47 99 29 40 80 

For mer informasjon besøk www.agdernaringspark.no

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4